brandblusser voor in de keuken voor aanbieding prijs kopen, veilig online..!

HOME » CONTACT » DISCLAIMER

DISCLAIMER BRANDBLUSSER KEUKEN


Door de brandblusser keuken website te bezoeken en/of de op of via de website aangeboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel wij grote zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en onderhouden van de website en gebruik maken van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen zij niet instaan voor juistheid, volledigheid en actualiteit van geboden informatie.


INFORMATIE WEBSITE

Wij behouden ons alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op de site of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande uitdrukkelijke achteraf aantoonbare schriftelijke toestemming van ons of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag blusmiddelen informatie op de website afdrukken en/of downloaden voor persoonlijk gebruik.


WIJZIGINGEN WEBSITE

Wij behouden ons het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van teksten van deze disclaimer, ten allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd. Wij kunnen niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Iedere niet relevante aansprakelijkheid t.a.v. juistheid, volledigheid, actualiteit van geboden informatie en ongestoord gebruik van de website wijzen wij van de hand.


LEVERING / VERZENDING

Wij streven ernaar om bestelde producten binnen enkele dagen op het door u opgegeven adres per pakketbezorging te leveren. Het kan zijn dat een besteld product niet op voorraad is. Wij melden u dit vanuit onze klantservice gerichtheid zo snel als mogelijk tijdens of net na uw verrichtte bestelling.


GENOEMDE PRIJZEN WEBSITE

Op deze website genoemde prijzen zijn onderhevig aan jaarlijkse indexering, in euro exclusief B.T.W. Op de website wordt informatie over optioneel te verkrijgen artikelen weer gegeven. Hiermee wordt aangegeven dat u het product of de producten los van elkaar kunt bestellen.


TOEPASSELIJK RECHT

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.


 Brandblusser kopen? Neem gerust contact op.